Puslapį remia

LAS partneriai

Poezijos parkas, Marijampolė. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos apdovanojimas 2012. L&G projektai. Arch. G.Vieversys, A.Byčenkovas, T.Eidukevičius; kartu su R.Marcinkevičiene, A.Marcinkevičiumi
Rekreacinis kompleksas “Svencelė”. 1/5 METRO. “Andrė Baldi” ir “Aketuri architektai”, arch. A. Baldišiūtė, M. Rekevičienė, I. Uogintas, L. Rekevičius, A. Neniškis
Individualus namas Braškių gatvėje, Kaune. 1/5 METRO. “G.Natkevičius ir partneriai”, arch. G. Natkevičius, M. Mickevičius
Mokykla Balsiuose, Vilniuje. 1/5 METRO. “a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma”, arch. S. Kuncevičius, M. Dagys, L. Kuncevičienė, Ž. Gudelis, V. Jurgaitienė, A. Kuncevičiūtė
Vilniaus universiteto biblioteka (MKIC). 1/5 METRO. “Paleko ARCH studija”, arch. R.Palekas, B.Puzonas, A.Palekienė, P.Išora, M.Šiupšinskas, M.Zemlickaitė, L.Sužiedelytė, A..Barzda, J.Garšvaitė, V.Bavarskis
<p>
<b>Zaraso ežero apžvalgos ratas Zarasuose</b>. Tarptautinio konkurso "Europos viešoji erdvė 2012" finalininkas. 1/5 METRO. Arch. Š.Kiaunės studija<br />
</p>

Apie

Lietuvos architektų sąjunga (LAS) tęsia 1924 m. pradėtą ir 1940 m. sustabdytą Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos veiklą. 

LAS yra savarankiška, savanoriška kūrybinė organizacija, vienijanti diplomuotus architektus, turinčius aukštąjį architektūrinį išsilavinimą.

LAS skatina ir gina laisvą kūrybą, rūpinasi kokybišku architektų ruošimu, kokybiškos architektūros sklaida ir propagavimu:

•    atstovauja savo narius Lietuvoje ir pasaulyje
•    gina autorines teises
•    rūpinasi profesine etika
•    padeda architektams kelti meninį meistriškumą (organizuodama seminarus, paskaitas, kūrybines dirbtuves, profesines stažuotes, architektūrinius konkursus, teikdama informaciją leidiniuose ir kt.)
•    formuoja architektūros politiką,
•    vykdo ekspertinę veiklą
•    propaguoja kokybišką architektūrą, organizuodama parodas,   temines konferencijas, visuomenės švietimo veiklą (ekskursijas, kūrybines dirbtuves, kitus renginius) architektūrinių leidinių leidybą, teikdama informaciją įvairioms žiniasklaidos priemonėms.

Visi LAS nariai turi vienodas galimybes dirbti visuomeninį darbą ir naudotis organizacijos teikiamomis galimybėmis. LAS nariai, turintys meno kūrėjo statusą,  dalyvauja organizacijos valdyme. LAS nariai, kurie šio statuso neturi, yra skatinami kūrybiškai tobulėti ir tapti meno kūrėjais (LAS teikia pagalbą savo nariams, įgyvendinant tapimo meno kūrėju procedūras).

LAS bendradarbiauja su Lietuvos architektų rūmais, architektus ruošiančiomis aukštosiomis mokyklomis, ministerijomis, savivaldos ir kitomis organizacijomis, kurios atsakingos už architektūros kokybę.

Nuo 1997 m. - Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narė.

1993 m. birželio 17-21 d. XIX Tarptautinės architektų sąjungos UIA asamblėjos metu, buvo ratifikuotas naujos sekcijos - Baltijos architektų sąjungų asociacijos (BAUA) prie UIA - įregistravimas. Nuo tada LAS tapo UIA nare.  2001 m. sausio 1 d. LAS priimta į Europos architektų tarybą (ACE) nare-stebėtoja; nuo 2004 m. sausio 1 d. LAS priimta tikrąja Europos architektų tarybos ACE nare.

LAS turi struktūrinius padalinius (skyrius) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Palangoje. Valdymo organai: suvažiavimas, valdyba, taryba, pirmininkas, skyrių pirmininkai, skyrių vicepirmininkai, Revizijos ir Etikos komisijos.

Nuo 2014 m. rekonstruotos LAS patalpos pritaikytos LAS padaliniui "Architektūros srities menų inkubatorius".

LAS fondai: VĮ "Architekto Gedimino Baravyko paramos" fondas (1997) - inovaciniams projektams remti, "Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas" (1999) - skatinti rekreacinę architektūrą.  

LAS vienija 1081 narius.