Puslapį remia

LAS partneriai

Poezijos parkas, Marijampolė. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos apdovanojimas 2012. L&G projektai. Arch. G.Vieversys, A.Byčenkovas, T.Eidukevičius; kartu su R.Marcinkevičiene, A.Marcinkevičiumi
Rekreacinis kompleksas “Svencelė”. 1/5 METRO. “Andrė Baldi” ir “Aketuri architektai”, arch. A. Baldišiūtė, M. Rekevičienė, I. Uogintas, L. Rekevičius, A. Neniškis
Individualus namas Braškių gatvėje, Kaune. 1/5 METRO. “G.Natkevičius ir partneriai”, arch. G. Natkevičius, M. Mickevičius
Mokykla Balsiuose, Vilniuje. 1/5 METRO. “a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma”, arch. S. Kuncevičius, M. Dagys, L. Kuncevičienė, Ž. Gudelis, V. Jurgaitienė, A. Kuncevičiūtė
Vilniaus universiteto biblioteka (MKIC). 1/5 METRO. “Paleko ARCH studija”, arch. R.Palekas, B.Puzonas, A.Palekienė, P.Išora, M.Šiupšinskas, M.Zemlickaitė, L.Sužiedelytė, A..Barzda, J.Garšvaitė, V.Bavarskis
<p>
<b>Zaraso ežero apžvalgos ratas Zarasuose</b>. Tarptautinio konkurso "Europos viešoji erdvė 2012" finalininkas. 1/5 METRO. Arch. Š.Kiaunės studija<br />
</p>

Vienybės aikštės Kaune konkursas (2008)

Išrinkti Vienybės aikštės Kaune suplanavimo konkurso nugalėtojai. Komisija skyrė tris vietas ir vieną paskatinamąją premija (antroji paskatinamoji premija neskirta). Laureatų darbus taip pat galima pasižiūrėti Kauno miesto savivaldybės Mažojoje salėje (Laisvės al.96).

I vieta. "Equilibrium".
Autoriai: UAB “Priedanga”, arch. Mantas Olšauskas, Mindaugas Reklaitis, Julija Kšivickaitė, Irena Olšauskienė


Komisijos komentaras: Vienybės aikštė interpretuojama kaip skirtybių sambūvis. Aikštė struktūruojama į skirtingos išraiškos ir funkcijų zonas. Vizualiai idėja pagrįsta tuo, kad, jei vienas plokštumos kampas įžeminamas, kitas iškyla kaip pozityvas. Įspaustuose segmentuose formuojami studentų amfiteatrai. Link BLC pastato reljefas kyla ir tampa apželdinta kalva, po kuriuo - polifunkcinis kultūrinis centras. Po Donelaičio gatve siūloma požeminė perėja. Aikštės sutvarkymo pasiūlymo kompozicinė struktūra iš esmės gimininga “Erdvės archeologijos” koncepcijai.
Iš šis, ir “Erdvės archeologija” – abu darbai kuria dialogą su istorine aikšte ir esamais statiniais. Sprendinių paieška sėkminga, tęsia pavykusios ankstesnės aikštės sutvarkymo idėjų evoliuciją. Pagrindiniai privalumai – kontekstualumas, kuklumas, estetiškumas.

 

II vieta. Erdvės archeologija
Autoriai: Architekto A.Karaliaus dirbtuvės. Arch. Audrys Karalius, Petras Išora, Guoda Bardauskaitė, Justė  Padvarskaitė, Povilas Konkulevičius, Linas Lapinskas, Juozas Mačiulis, Vytis Uža, Kęstutis Lanauskas ir Simas Šidlauskas (maketas)


Komisijos komentaras:
Projekto autoriai siūlo struktūrizuoti aikštės erdvę, skaidant ją į 6 funkcines ir nuotaikų zonas. Šiuo skaidymu pabrėžiama ir Daukanto g. ašis, ir atskiri erdviniai segmentai, susiję su esama Vienybės a. infrastruktūra ir architektūrine urbanistine aplinka. Šalia universitetų komponuojami „Studentų kiemo“ ir „Nuotaikų sodo“ segmentai, kuriuos už Donelaičio gatvės pratęsia universali Agoros erdvė, o šalia BLC komponuojama kylančio reljefo amfiteatrinė plokštuma, šiuolaikinės meno galerijos stogas.
Labai profesionalus darbas, gerai išanalizuota konkurso tema, pasiūlyta daug scenarijų. Siūloma aikštės vizija – jauki, humaniška. Komisijos nuomone, aikštėje vystoma per daug temų, ji tampa labai suskaidyta, nelieka pačios aikštės erdvės ir dėl to labiau tiktų būti lokalia, ne pagrindine miesto aikšte.

III vieta. PAkilimas.
Autoriai: “Dviejų grupė“. Arch. Gintaras Balčytis, Linas Tuleikis, Kęstas Vaikšnoras, Jurgita Mackevičiūtė, Paulius Vaitiekūnas


Komisijos komentaras:
Pasiūlymo esmė – dekoratyvus ir vientisas aikštės dangos – savotiško kilimo sprendimas. Marga aikštės danga iš trapecinės konfigūracijos toniniai kontrastingų akmens plokščių (raštas pasiskolintas iš vieno žymiausių lietuvių dailininkų Kazio Varnelio) dengia aikštę ir ir jos išplėstą dalį už Donelaičio gatvės. Aikštės paviršius vietomis banguotas. Dangos sprendimas efektingas, dekoratyvus, žaismingas. Siūloma nauja funkcija “Vieno paveikslo galerija”. Tačiau sprendimas – beatodairiškas ir nekontekstualus. Jis ignoruoja jungtį su Karo muziejaus sodeliu ir aplinkine architektūra. Komisijos nuomone, šis pasiūlymas – labiau “menas savyje” neatsižvelgiantis į kontekstą, nors yra vientisas ir elegantiškas.

IV vieta (paskatinamoji premija). "Bendraujanti erdvė"
Autoriai: "RA studija", arch. Rimas Adomatis


Komisijos komentaras:
Projekto autoriai siūlo įgilinti Donelaičio gatvę tam, kad būtų galima apjungti visą aikštės erdvę. Konsolidavus erdvę ir gavus maksimaliai didelę plokštumą, Vienybės aikštę siūloma įkelti ant laiptuoto stilobato. Po aikšte esančiame lygyje talpinama vieša erdvė, o po ja – du aukštai požeminio parkingo. Aikštės dangoje stiklo raidėmis išrašomi miestui ir valstybei svarbūs įvykiai. Tokiu būdu, aikštė tampa tarsi knygos puslapiu, kuris bus geriau skaitomas naktį nei dieną. Tačiau stilobato sprendimas kelia abejonių dėl aikštės patrauklumo lankytojams, nes jaukesnės aikštės yra įgilintos, o ne iškeltos. Ypač nepageidautinas iškėlimas dėl Nepriklausomybės sodelio kaimynystės. Komisijos nuomone, projektas konceptualus, estetiškas, pavyzdingai pateiktas. Dėl to siūlome jam paskirti paskatinamąją premiją.

 

KITI DARBAI:
Vienybės juosta

 

 

 

Su pagarba...

 

Baltoji Vienybės aikštė

 

262625

 

 

 

Bendravimo erdvė

 

Bauhaus

 

A aikštė

 

Aktyvi erdvė

 

451311

 

 

Vienybė ne tik idėja

 

 

 

000333

 

MAUI

 

170575

 

Jazz 3000

 

Konkurso tikslas: atrinkti geriausią Vienybės aikštės Kaune sutvarkymo projektą, kuriame: 
 - aikštė formuojama kaip universali viešoji erdvė, svarbiausia miesto reprezentacinių, memorialinių, kultūrinių, pramoginių renginių bei mėgstama miestiečių ir miesto svečių bendravimo bei poilsio vieta, viena reprezentatyviausių ir valstybingumo istorijai, patriotizmo puoselėjimui svarbių vietų mieste;
 - aikštė funkciškai ir kompoziciškai susiejama su Kauno miesto centro viešųjų erdvių sistema ir reprezentuoja istorinę vietos atmintį bei miesto svarbą; 
 - aikštė darniai įsijungia į Naujamiesčio bei Žaliakalnio architektūrinį-urbanistinį kontekstą;
- požeminėje aikštės dalyje numatytos patalpos automobilių stovėjimui ir kitoms utilitarioms paskirtims integruojamos į aikštės kompleksą.

Projekto vertinimo kriterijai:
1. Urbanistinių-architektūrinių sprendinių funkcinis pagrįstumas;
2. Urbanistinių - architektūrinių sprendinių estetika ir originalumas;
3. Aikštės darnus integravimas į Kauno Naujamiesčio ir Žaliakalnio viešųjų    erdvių struktūrą ir bendrą architektūrinių-urbanistinių darinių ir gamtinių formų funkcinę, vizualinę, kompozicinę, semantinę sistemą;
4. Aikštės istorinės ir naujai projektuojamos architektūrinės – urbanistinės aplinkos darna  bei priderinimas prie požeminės dalies sprendinių, apibrėžtų detaliojo plano sprendiniais;
5. Atitikimas projekto specifikacijos reikalavimams

Vertinimo komisija:

VšĮ KAUET direktorė J.Merkevičienė (pirmininkė)
Arch. A.Ambrasas
D.Čeponienė (Kauno savivaldybė)
Arch. G.Janulytė-Bernotienė
Arch. G.Natkevičius

Arch.E.S.Miliūnas
N.Valatkevičius (Kauno miesto vyr.architektas)
Arch. B.Zabulionis

Premijų fondas - 171 000 Lt:
I vieta – 67 000 Lt
II vieta – 47 000 Lt
III vieta – 37 000 Lt
paskatinamosios – dvi po 10 000 Lt