Puslapį remia

LAS partneriai

Poezijos parkas, Marijampolė. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos apdovanojimas 2012. L&G projektai. Arch. G.Vieversys, A.Byčenkovas, T.Eidukevičius; kartu su R.Marcinkevičiene, A.Marcinkevičiumi
Rekreacinis kompleksas “Svencelė”. 1/5 METRO. “Andrė Baldi” ir “Aketuri architektai”, arch. A. Baldišiūtė, M. Rekevičienė, I. Uogintas, L. Rekevičius, A. Neniškis
Individualus namas Braškių gatvėje, Kaune. 1/5 METRO. “G.Natkevičius ir partneriai”, arch. G. Natkevičius, M. Mickevičius
Mokykla Balsiuose, Vilniuje. 1/5 METRO. “a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma”, arch. S. Kuncevičius, M. Dagys, L. Kuncevičienė, Ž. Gudelis, V. Jurgaitienė, A. Kuncevičiūtė
Vilniaus universiteto biblioteka (MKIC). 1/5 METRO. “Paleko ARCH studija”, arch. R.Palekas, B.Puzonas, A.Palekienė, P.Išora, M.Šiupšinskas, M.Zemlickaitė, L.Sužiedelytė, A..Barzda, J.Garšvaitė, V.Bavarskis
<p>
<b>Zaraso ežero apžvalgos ratas Zarasuose</b>. Tarptautinio konkurso "Europos viešoji erdvė 2012" finalininkas. 1/5 METRO. Arch. Š.Kiaunės studija<br />
</p>

Nemuno salos Kaune konkursas (2010 gruodis)

Išrinkti I-ojo etapo Nemuno salos urbanistinės idėjos paieškos atviro projekto konkurso laimėtojai. Konkurso tikslas - vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, atrinkti perspektyviausius skirtingų krypčių Nemuno salos plėtros urbanistinių  idėjų projektus bei rasti projektines Nemuno salos funkcinės erdvinės plėtotės alternatyvas.
 Iš 20 konkurso dalyvių projektų net pusė jų siūlė palikti salą žalią, neurbanizuotą. Kitos dvi kryptys – akcentuojanti salos ir upės sąveiką, ir teigianti urbanizuotos salos koncepciją. Geriausi tris skirtingas kryptis atstovaujantys darbai buvo įvertinti, jiems paskirtos pagrindinės premijos. Pagrindinių premijų fondas – 30 000 litų.

 

I vieta. „Sala, jungianti krantus" (Šarūnas Kiaunė, Asta Kiaunienė, Aurimas Lukšys, Vytautas Butkus; 11 000 Lt premija).

 

1 planšetas

2 planšetas

3 planšetas

4 planšetas

Žiuri komentaras: Labai aiški urbanistinė idėja, prioritetą skirianti gamtai ir salos sutvarkymui (daugiafunkcinio parko įkūrimui). Visa salos struktūra profesionaliai “sukabinta”. Pagrindinis veiklos saloje scenarijus – įvairaus  poilsio organizavimas. Gerai sutvarkyti vidiniai salos ir išoriniai (su krantinėmis) funkciniai ryšiai. Projektas salai suteikia reprezentatyvumo naujomis urbanistinėmis priemonėmis, gerai apgalvotos visos salos funkcinės zonos.
Rytinė salos dalis urbanizuojama. Ta vieta tarsi paruošta statiniui iš anksto su pilna infrastruktūra. Ypač gerai išnaudotos salos reljefo galimybės. Nauji būtini objektai koncentruojami prie Nemuno. Pastatų apimtys nedidelės, jie išdėstyti prie tiltų arba interesų zonose. Labai profesionalus zonavimas. Šiaurinėje salos pusėje numatoma „buferinė“ zona nuo triukšmingos gatvės. Centrinėje parko dalyje – pagrindinės zonos.. Prie Nemuno – urbanizuota terasa. Zonos ir objektai šiame projekte perteikiami kontekstualiai. Respektuojami vizualiniai ryšiai su gretimų Kauno rajonų dominantėmis.

II vieta. „Miestas prie Nemuno" (Jurgis Rimvydas Palys; 11 000 lt premija).

1 planšetas
2 planšetas
3 planšetas

Piešiniai 1 2 3

Žiuri komentaras: Iš gausios grafinės medžiagos matyti  aiški urbanistinė struktūra – sustiprinamos urbanistinės jungtys, formuojant užstatomų krantinių segmentus ir paliekant atvirą salos erdvę su „žaliuoju bulvaru“. Salą kerta laivybai skirtas kanalas, kuris perskiria ją į dvi – „Sporto salą“ ir „Parko salą“ bei tampa centrinės miesto prieplaukos ašimi. Kaip urbanistinio audinio tęsinys formuojamas žemutinės Fredos centras. Atsisakius tilto su Freda, urbanistiniame miesto audinyje stipriai dominuoja apžvalginis įstiklintas oro kelias.

Pagrindinė idėja - „aktyvus“ vanduo. Uostas priartinamas prie miesto centro, stiprus užstatyta S.Daukanto gatvės ašyje, tilto prieigose. Kitas akcentas – kabantis komunikacinis tunelis į kitą Nemuno pusę. Tačiau oro keliai – komplikuoti; esamas kanalas nėra pritaikomas intensyviai laivybai. Taip atsirado mažasis kanalas. Pojekto privalumas – išplėtota kanalo dalis ir pramoginis ar žiemos uostas su visomis atrakcijomis. Salos pietinėje dalyje – tradiciški kaunietiški paplūdimiai. Darbas estetine menine prasme labai kontekstualus, kupinas nostalgijos. Technologine ekonomine prasme – utopiškas.

 

III vieta. „Sala visai šalia" (Dalius Šarakauskas, Aušra Montvydaitė, Jonas Šarakauskas; 8 000 lt premija).

 

1 planšetas

2 planšetas

3 planšetas

4 planšetas

Žiuri komentaras: Projektas priskiriamas urbanizuotų kategorijai. Urbanistinės idėjos esmė – arenos („vyriškojo prado“) papildymas forumu (:moteriškuoju pradu“) ir žaliojo parko junginys, papildytas aplink kanalą formuojamu aktyviam poilsiui skirtais pastatais – kavinėmis, klubais ir pan., sujungiančiais abu krantus tilteliais. Urbanizacija maskuojama „žaliu stogu“ ir tai dalinai pateisina masyvius jo tūrius. Priešais areną – stambus kultūrinis visuomeninis centras. Abipus kanalo – komerciniai visuomeniniai pastatai. Arenos teritorijos tvarkymas paliktas arenos autoriams. Sklypo planavimas ir zonavimas aiškus ir pagrįstas. Privalumas – patraukli „amsterdamiška“ pastatų keliama nuotaika abipus kanalo. Numatomas pėsčiųjų tiltas su kitu Nemuno patrauklus. Trūkumas – didelės apimties visuomeninis objektas su daug funkcijų vienu metu disonuoja su kanalo užstatymu. Paliekama daug natūralios gamtos, urbanizuojamos krantinės. Pietinė salos dalis skirta ramiam poilsiui.

Kiti 5 projektai apdovanoti paskatinamosiomis premijomis.  Paskatinamųjų premijų fondas – 20 000 litų.
4 vieta paskirta projektui devizu „Darnoje su gamta“. Architektai – Regimantas Pilkauskas, Vainius Pilkauskas, Mantas Pilkauskas.

5 vieta paskirta projektui devizu „Kauno centrinis parkas“. Architektai – Mindaugas Miliukštis, Martynas Pilvelis, Rytis Vieštautas.

6 ir 7 vietos paskirtos vienodai balų surinkusiems projektui devizu „ART-erija“, architektai – Aidas Kalinauskas, Vytautas Budvytis, Evaldas Žurkus, Vaidas Tamošiūnas, Andrius Šova ir projektui devizu „Kanalas “, architektai - Eugenijus Viktoras Miliūnas, Vytautas Miliūnas, Paulius Naruševičius, Aurimas Ramanauskas.

8 vieta paskirta projektui devizu „Upių miestas – miestas saloje“. Architektai - Tadas Jonauskis, Justina Muliuolytė.

4-8 vietas laimėjusių projektų medžiaga bus papildyta netrukus.
Trijų pirmųjų projektų idėjos turi būti aptartos visuomenėje, diskutuojamos savivaldybėje. Po to turėtų paaiškėti Nemuno salos tolesnės raidos kelias bei sukurta programa antrajam konkurso etapui. Antrasis architektūrinio konkurso etapas turėtų baigtis užsakymu salos techniniam projektui.

Su visais konkurso projektais šiuo metu galima susipažinti Kauno architektų namuose vykstančioje parodoje, kuri veiks iki gruodžio 23d.