Puslapį remia

LAS partneriai

Poezijos parkas, Marijampolė. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos apdovanojimas 2012. L&G projektai. Arch. G.Vieversys, A.Byčenkovas, T.Eidukevičius; kartu su R.Marcinkevičiene, A.Marcinkevičiumi
Rekreacinis kompleksas “Svencelė”. 1/5 METRO. “Andrė Baldi” ir “Aketuri architektai”, arch. A. Baldišiūtė, M. Rekevičienė, I. Uogintas, L. Rekevičius, A. Neniškis
Individualus namas Braškių gatvėje, Kaune. 1/5 METRO. “G.Natkevičius ir partneriai”, arch. G. Natkevičius, M. Mickevičius
Mokykla Balsiuose, Vilniuje. 1/5 METRO. “a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma”, arch. S. Kuncevičius, M. Dagys, L. Kuncevičienė, Ž. Gudelis, V. Jurgaitienė, A. Kuncevičiūtė
Vilniaus universiteto biblioteka (MKIC). 1/5 METRO. “Paleko ARCH studija”, arch. R.Palekas, B.Puzonas, A.Palekienė, P.Išora, M.Šiupšinskas, M.Zemlickaitė, L.Sužiedelytė, A..Barzda, J.Garšvaitė, V.Bavarskis
<p>
<b>Zaraso ežero apžvalgos ratas Zarasuose</b>. Tarptautinio konkurso "Europos viešoji erdvė 2012" finalininkas. 1/5 METRO. Arch. Š.Kiaunės studija<br />
</p>

Naujienos

2013-11-15

Kviečiame teikti paraiškas nuomotis patalpas architektūros srities Menų inkubatoriuje

Lietuvos architektų sąjunga skelbia kvietimą teikti išankstines paraiškas vykdyti architektūrinę-meninę veiklą būsimame architektūros srities Menų inkubatoriuje (Kalvarijų g. 1, Vilnius).

Architektūros srities menų inkubatoriuje vykdyti veiklą ir lengvatinėmis sąlygomis nuomotis patalpas galės architektūros/menų srities veiklą vykdantys fiziniai ar juridiniai asmenys – smulkaus ir vidutinio verslo subjektai.

Pagrindiniai reikalavimai SVV subjektui: darbuotojų skaičius mažesnis nei 250, metinės pajamos neviršija 138 mln. Lt, turto vertė neviršija 93 mln. Lt. Ypač laukiami jaunieji menininkai, kurie sudarys ne mažiau 50 % inkubatoriaus patalpų nuomininkų. Jaunaisiais menininkais laikomi fiziniai asmenys iki 35 metų arba architektūros srities mokslus ne anksčiau kaip prieš 5 metus baigę absolventai, kurie patys įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (patentas, individualios veiklos pažyma, autorinės sutartys ir kt.) arba šių fizinių asmenų įsteigti juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą (individuali įmonė, ūkinė bendrija, mažoji bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė ir kt.).

Susidomėjusius prašome kreiptis el. paštu daiva@architektusajunga.lt, pateikiant informaciją:

jei fizinis asmuo: vardą, pavardę, ar jaunasis menininkas, trumpą veiklos aprašymą, pageidaujamą nuomotis plotą;

jei juridinis asmuo: pavadinimą, kodą Juridinių asmenų registre, ar steigėjas yra jaunasis menininkas, trumpą veiklos aprašymą, pageidaujamą nuomotis plotą.

Pateikę prašymą bus informuoti (el. paštu) apie tolesnes nuomos procedūras. Anksčiau besikreipiantieji turės didesnes galimybes išsinuomoti patalpas.
 

2013-05-13

Lietuvos architektų sąjunga (LAS) įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Nekilnojamosios kultūros vertybės – Hilarijaus Raduškevičiaus rūmų Vilniuje rekonstrukcija pritaikant juos pirmojo Lietuvoje architektūros srities menų inkubatoriaus Architektūros entro veiklai“. Projekto metu numatoma rekonstruoti valstybės saugomą nekilnojamojo kultūros paveldo objektą – Hilarijaus Raduškevičiaus rūmus Vilniuje, Kalvarijų g. 1/ Žvejų g. 2, ir rekonstruotose patalpose įkurti pirmąjį Lietuvoje architektūros srities menų inkubatorių.

Menų inkubatoriuje bus sudarytos palankios sąlygos steigtis ir plėstis architektūros bei susijusių sričių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, ypač jauniesiems menininkams (iki 35 metų amžiaus ar baigusiems studijas ne anksčiau kaip prieš 5 metus) ar jų įsteigtoms įmonėms. Asmenims, besiverčiantiems architektūros ar susijusia veikla, architektūros ir susijusių sričių meno kūrėjams ne ilgiau kaip 5 metus lengvatinėmis sąlygomis, su nuolaida nuo įprastos rinkos kainos bus nuomojamos rekonstruotos rūmų patalpos.

Dirbtuvės, studijos, biurai ir kitos inkubatoriaus rezidentams nuomoti skirtos patalpos sudarys daugiau kaip 1500 m2 (ne mažiau kaip 60 proc. bendro viso inkubatoriaus ploto).

Inkubatoriaus rezidentai savo reikmėms galės naudotis menų inkubatoriaus parodų salėmis ir kitomis daugiafunkcėmis erdvėmis (konferencijų, seminarų, mokymų salėmis).

Iš viso kūrybos rezultatams pristatyti, realizuoti ir (arba) demonstruoti numatoma įrengti apie 700 m2 ploto. Vienu metu architektūros srities menų inkubatorius galės priimti 42 rezidentus.

Ne mažiau kaip 50 proc. architektūros centro rezidentų privalo sudaryti jaunieji menininkai arba jų įsteigtos smulkiojo ar vidutinio verslo įmonės.

Be pagrindinės veiklos – patalpų rezidentams nuomos – LAS architektūros centras teiks ir papildomas paslaugas verslo pradžiai bei plėtrai užtikrinti: konsultacijas verslo steigimo ir verslo pradžios klausimais, dokumentų ir buhalterinės apskaitos tvarkymą, teisines
konsultacijas veiklos klausimais, galimybių studijų ir verslo projektų, paraiškų paramai rengimą, administravimą ir kt. LAS architektūros centras organizuos ir architektūros bei susijusių meno sričių profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, parodų ir konferencijų lankymą, dalyvavimą parodose, konferencijose, seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse, kituose
renginiuose.